בִּינוּ
קַליקשׁטיין

  • בנימין שמחה בונים (בינו) בן 28 אלול תשנ"ה, פריז, צרפת. 
  • עלה עם משפחתו לארץ ישראל בגיל 5
  • ינק מהוריו את מהות השילוב "תורתו אומנותו" המהווים השראה בכל ציור.
  • בגילאי 8-12 התייתם מהוריו.
  • משם צמח חונך וגדל בעולם הישיבות [נהורא, חברון כנסת ישראל]. 
  • גר בירושלים עם רעיתו ושני ילדיהם. 
  • למד והעמיק בסטודיו של האמן אלכסנדר אייזנשטט
  • מקדיש את יומו ללימוד התורה ואת לילותיו לאומנות הציור.

סגנונות מרכזיים באומנותו של קַליקשׁטיין

+
אקספרסיוניזם

+
קוביזם

+
סוריאליזם

צור קשֶׁר